Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for ژوئن 2008

اعتماد

گاه سخت ترین کار آن است که بتوانی خود را باور کنی .

حیرت مکن که گاه و بیگاه ؛

خود را بیابی ،

و به تنهایی به دفاع از باورهایت برخیزی  ،

سخت ترین زمان آنگاه است که ،

به تنهایی به شایستگی هایت باور داری ،

اما این سختی هرگز از قدر تو نمی کاهد .

و از آرزوی تو در رسیدن به خواسته ات چیزی کم نمی کند .

موهبت هایی بسیار به تو ارزانی شده ،

تنها چیزی که نیاز داری یافتن شهامتی است ،

که ادامه دهی آنچه را که به آن ایمان داری.                         

لی ویلر                                               

                                                           

Advertisements

Read Full Post »